Alchemy
Heinrich Khunrath
Amphitheatrum sapientiae aeternae
Hamburg: 1595
The Hermaphrodite
..
The Hermaphrodite
(Click image for full size)

From the University of Wisconsin/Madison Special Collections
..

The Hermaphrodite
(Click image for full size)

The Hermaphrodite

Heinrich Khunrath. Amphitheatrum sapientiae aeternae. [Hamburg: s.n., 1595].

Surrounding the circular image of the hermaphrodite is engraved text (cf. notes on the transcription): 

Naturam nosce, uniuersaliter, et particulariter; ex libro sanctissimae Scripturae: Naturae ipsius, qui est, et Mundus maior, totus: et Mundus minor, hoc est homo, puta, secundum et corpus et spiritum suum: denique, aut mediate, ex angelis bonis, aut immediate, in speculo mentis tuae purgatae, ex Deo Ipso: theosophice; physice; physicomedice; physicochemice; physicomagice; hyperphysicomagice; cabalice.

I. Lapis Philosophorum est. Hunc, enim, 

1. Experientia, rerum omnium, etiam sola, sufficiens magistra, infallibiliter attestatur: cui refragari, nonne esset plus quam stultum? Hunc (ab aliis tamen praeparatum) uirtuose efficacem uidit, et Pontifex Romanus, et Caesarea Maiestas: uiderunt et Reges, orbis terrarum, non pauci; nec non Imperii Romani Electores nonnulli: uiderunt et Principes aliquot, Comites, Barones, Nobiles, et, (propter uirtutem atque doctrinam) a nobilibus proximi, Doctores: immo ex omni gente, Iudaica, Ethnica, et Christiana, etiam Turcica, statuque ac ordine, passim, multi; tam Ecclesiastici quam Politici, literati pariter atque illiterati, oculis (obstupescentes Naturae, per artem, miraculo) uiderunt, manibusque tetigerunt, suis. Sciens loquor. Hos omnes cito testes: tu physicochemiaemastix, eos interroga, in subsidium ueritatis, ueritatis amantes, rem ita habere, testabuntur lubentes.

2. Ratio, uera et certa, dux fida Sophorum, grauiter confirmat: quam, angustia loci huius addere impedit; alius et amplior, promptissimam, admisit.

3. Sapientes, tot ac tanti, auctores grauissimi, (quorum, hac de re, passim extant monumenta) uno, harmonice, ore, etiam iureiurando sanctissimo, non temere asseuerarunt: qui omnes ueridici (quia uiri docti et boni) tamdiu et sunt et habentur, donec de eis contrarium, sufficienter, fuerit probatum. At quando? Cumque artifici cuiuis in sua arte sit credendum, cur non potius, ea in re, fides erit adhibenda illis, quam ignorantibus? Omnium enim artifices, et optime et uerissime, de sui operis ratione, disserere, loqui et iudicare sciunt.

4. Natura, Dei in huius machina Mundi, numquam otiosa ministra, multis, in operationibus suis, (ut tradiderunt Theosophi et confirmarunt experti) uiis ac modis, diu noctuque[1] nobis fideliter suadet, fidemque, de eo, facit firmam. Natura parens, de filio catholico, catholice testatur, suo.

5. Mens, humani animi scintilla altior et lucidior, diuina ac immortalis, quam Deus id generis donauerit conditione, ut ex insito sibi Naturae suae desiderio, quibuscumque possit uiribus, ad summa et optima tendat, indefinenter appetit: quem appetitus boni (est enim a Deo) stimulum, quam animi (sciunt non nisi experti) irrequietudinem, quod desiderium ardens, Lapidem Philosophorum habendi, si in rerum natura non esset, Deus Ipse, etiam iis, (de uitiosis sermo hic non est) qui prudentiores, sapientiores et religiosiores aliis sunt, aut fuere, frustra indidisset. Atqui nihil frustra!

6. Consensus typicus, uere admirandus, (in Natura) Lapidis huius, cum sanctissima Triunitate diuina; cum toto Vniuerso creato; nec non logÙ Dei incarnato, hoc est Maschiach promisso et misso, religionisque Christianae Sacramentis atque mysteriis tam altis et profundis, uerum esse, credere ac fateri, omnes sanae mentis, iuste compellit. Si loquor absque ueritate, erubescam. Iudicent, non nisi scientes.

7. Denique, (cum Creator, etiam ex creatura, teste Diuino Paulo, ad Romanos I. uelit cognosci) Deus et potuit et uoluit (uelle testatur experientia) organis suis, quibusdam, (non enim uni dat cuncta Deus) inde usque a Mundi initio, benigne largiri et adhuc uult, (quoniam in aeternum misericordia eius) ut nimirum, quaenam sit mira Creatoris sapientia, potentia infinita, benignitas immensa etc. hoc est qualis sit Deus Ipse, typo mirifico, ex creatura, non quidem, ex Mundo maiore, per se solum uel simpliciter, et partibus eius, passim, particulari cognitione, uerum quoque, ex Mundi maioris filio, (artis, hoc est physicochemiae interpretamento) in subiecto catholico, catholice, abundantius et explicatius, humano generi, coram, innotescat: indeque yhvh[2] Triunum, auctorem tanti boni ac doni, clarius discat agnoscere, admirari et uenerari solum, animo collaudare grato, profundius meditari, ipsique inseparabiliter coniungi, et reuniri.

II. Quid est Lapis Philosophorum? 

Lapis Philosophrum est ruah elohim Ruach Elohim, (qui incubabat aquis, Gen. 1.) Caelo mediante (yhvh solo, ex mera bonitate sua, ita uolente) conceptus, et corpus, uerum ac sub sensus cadens, factus, in utero protÙtokou (Chaeos creati) Mundi maioris, uirgineo, terra, nimirum, uacua atque inani, et aqua: natus in lucem Macrocosmou filius, aspectu (coram insipiente) uilis, deformis, et quasi in nouissimis: consubstantialis, tamen, similisque parenti, catholicus, triunus, hermaphroditos, uisibilis, tactu, auditu, olfactu, et gustu sensibilis, localis atque finitus: manifestatus, regeneratorie, a semet ipso, artis physicochemicae obstetricia manu, in corpore, suo, semel assumpto, glorificato: ad commodum siue usus, propemodum infinitos, et microcosmo et macrocosmo, in triunitate catholica, mirifice salutares.

III. Quare dicitur Lapis, et cur Philosophorum? 

Lapis, cur proprie dicatur, quodque nomen eius, quo apud caecum uulgus nominatur. Deus Ipse, ob causas certas, in scriptis sapientiae antistitum traditas, grauiter prohibuit cuiuis reuelare. Quamobrem et cuncti philosophi citius mori uoluerunt, quam artis secretum hoc secretissimum diuulgare. Adducam tamen ipsos, philosophice loquentes: quia, inquiunt, ut lapidum est quoque generatio et regeneratio eius: ex humido, nimirum, uiscoso et glutinoso, et terreno[3] sicco. Et: quod coctione sua (quae incrassando procedit) in lapidem permanenter fixum (quique ut lapis teratur) induretur. Lapis et non lapis, uere dicunt philosophi. Responsum clarius, maneat alta mente repostum.[4] Porro: Philosophorum est, non sapientiae uerae osorum: Sapientium, non insipientium; non idiotarum; non contra conscientiam uitiosorum. Solus Theosophus fortunatus.

IV. Quid est ruah elohim Ruach Elohim, qui incubabat aquis, Gen. 1.? 

ruah elohim Ruach Elohim est spiritus, spiraculum, anhelitus yhvh sancti sanctus, uapor uirtutis Dei omnipotentis, et emanatio quaedam fecunditatis uitalis, primi summique motoris uiuifica atque uirtuosa, e profundissimo Diuinitatis suae recessu; idearum, uidelicet, siue exemplarium, specierum, rationum seminariarum, primordialium et radicalium, uoluntatum opificum et causarum effectricum, in archetypi mente (hokhmah Hhochmah[5] in sapientia, bonitate eius causante eas) conceptarum atque praeexistentium, rerum omnium, in Mundo postea futuro, producendarum et fiendarum. Quae (Elohim, creatore ac conditore, uerbo suo, dicente ac praecipiente. Gen. 1.) res omnes, quas extare uoluit, in hoc theatro Mundano, produxerunt, esseque fecerunt: in globo sublunari, uestitae terra et aqua, hylÍ siue materia prima, communi et uniuersali, Caeli interuentu. Addo: Ruach Elohim est morphÍ siue forma rerum omnium interna, ousiÙdÍs et essentialis; Mundi anima uniuersalis: uirtus substantialis, per se subsistens, causa omni creaturae Mundi huius subsistendi: essentia (quia increatus) uere quinta: et (ut uoce dicam usitatissima) ipsissima substantificaque rerum Natura. Vnus (essentia et numero) hic Dei spiritus est; una, uniuersitatis conspicuae et corporeae huius unius, anima catholica: polupoikilos tamen, hoc est multiformis (Sap. 7.22. Ephes. 3.10.) et uariae eius radii atque scintillae, per totius ingentem materiei primae massae molem, hinc inde dispersae ac dissipatae; inque Mundi partibus, disiunctis etiam, et loco et corporis mole, nec non circumscriptione, postea separatis, disiunctim et separatim, innumerae, unius animae uniuersalis scintillae, nunc etiam inhabitantes. Vnus in multiplicitate: multiplex in unitate. Grata Deo in pluribus unitas. Et contra.

V. Quid est Caelum? 

Caelum est spiritus aethereus corporalis, uel corpus aethereum spirituale, corruptioni non obnoxium, totius Mundi machinam permeans: superius, uerbo Domini, firmatum, hinc Firmamentum; inferius, massae sublunari toti incorporatum: unius eiusdemque et essentiae et substantiae Caelum unum, id quod inferius, et id quod superius. Illud physicochemia potest manifestari.

VI. Quomodo Ruach Elohim, Caelo mediante, conceptus, et uerum corpus, ac sub sensus cadens, factus etc.? 

Extrema, sine medio, eoque conueniente, coniungi, copulari atque uniri non posse, est unanimis uere philosophantium uox atque consensus. Ruach Elohim, spiritus, (essentia diuinus) increatus, simplicissimus, omnis corporeae molis expers, sponte et per se mobilis, polupoikilos hoc est multiformis, aut formarum plenus, immo ipsissima rerum Forma: Et, Abyssus tenebrosa, triuna, uidelicet, Caelum, terra inanis et uacua, et aqua, Ens a Deo Ipso (cuius solius est proprium ktizein, creare) -- ex nihilo, hoc est de nullo substantiali, aut per se existente materiali principio, primum creatum, corporeum, confuse mixtum, materia ad motum, per se, inefficax: re uera, si quid, extrema sunt. Caeli igitur, medii, extremorum amborum suo modo (quia corpus spirituale, et spiritus corporalis) participis, (yhvh solius uoluntate benigna) interiectu. Ruach Elohim (descendendo demittendoque se per circumferentias partesque abditissimas omnes, et dispergendo in imum uel meditullium, scintillas radiosue fecunditatis suae) ad centrum usque penetrabat, in ens illud creatum, totum: massamque illam seu molem ingentem, rudem, (chaos) confusam atque informem, Mundi futuri seminarium, hylÍn siue materiam lutosam, uirgineam, (nondum enim neque conceperat, neque produxerat antea) forma (semet ipso) sic informauit, et anima animabat impraegnabatque purissima: permeabat, replebat, calorem infundebat, uiuificabat et fecundabat, quod erat Tohu ua Bohu, uacuum atque inane: illuminabat, quod erat tenebrosum; distinguebat, confusum; ornabat, rude ac impolitum; ordinabat indigestum et incompositum: inque eius utero, hoc est centro (cuius et totum adhuc hodie mouet, sustentat atque conseruat) intimoue (spiritu aethereo, Caelo uidelicet, ut dictum, intermediante) concipiebatur, et corpus siue corporeus factus, atque concretus est.

VII. Quomodo et ubinam natus in lucem macrocosmou filius, etc.? 

E semine et sanguine parentis formatus, et ex utero eius, in lucem, naturaliter exclusus: in terra catholica sancta, quam etiamnum feliciter inhabitat, in Saturnio regno: et quamuis mundo ludibrium immundo, in conspectu tamen sapientis pretiosissimus. Catholicus: corpus enim habet catholicon, de hylÍ, puta, primordiali, in statu adhuc uniuersali; non ut (Deo sic ordinante) rerum ceterarum, globi sublunaris, corporum materia, in statu speciali aut particulari, a scintillis Animae Mundi specialium aut particularum propietatum, specificata et (ut ita dicam) particularisata. Vniuersalis quoque conditionis est eius spiritus; uniuersalis et anima, quae scintilla animae mundi catholicae catholica, hoc est uniuersalis naturae proprietatis et operationis. Catholicismus hic solus locum habet: particularimus est soloecismus. Catholicon, non nisi ex catholico. Valeant igitur et discendant procul hinc materiae specialis siue particularis naturae omnes. Addo: Hanc unicam solamque ob causam, per et ex se, potens et solus sufficiens (regeneratus post passionem suam) in fructus entis primi, creati, catholici, speciales aut particulares, tamquam in consanguineos suos, (hinc disce, cur Lapis uegetabilis, animalis, et mineralis.) uires exercere mirificas, catholice, suas, numero simul, omnes. Triunus: Vnus, in composito hoc est in toto: et, quod extra uel citra hunc, non sit alius, in uirtute mirifica, huic similis. Triunus: in substantia, essentia et hypostasi aut subsistentia: tribus distinctis et natura diuersis. Vnde Lapis noster diuinus, caelestis, terrenus. Et, quod ex sale, mercurio et sulphure in Lapidem sit compositus triunum. De ceteris in definitione, uerba praesupponunt mentem.

VIII. Quomodo manifestatus regeneratorie, etc.? 

In regimine triuno. Tu, fili doctrinae, figuram praesentem accurate contemplare, et quodnam sit in opere physicochemico catholico hoc, regimen primum, quodque secundum, philosophice intelleges: de tertio audi. In hoc fit lapidis, cum Mundo maiore, in partibus illius, inseparabilis unio: quae est et dicitur fermentatio. Mysterium harmonicum nota: Quod in cabala est hominis ad monadis simplicitatem reducti, cum Deo unio; id in physicochemia est lapidis plus quam perfecti, cum Macrocosmo, in partibus eius, et quae ex eo sunt, fermentatio. Et, sicuti homo unitus Deo, ratione Dei fit qua Deus humanus aut homo diuinus hoc est qua deificatur; quare et potest quae uult; uult autem quae Deus Ipse: ita et Lapis Philosophorum Mundo maiore, in partibus illius, fermentatus, ratione fermenti transformat se in quodcumque uoluerit, operaturque pro naturis omnium diuersis diuersimode omnia, in omnia, et coaequat se omnibus, cunctis, singulis ac uniuersis. Nonne omnia nomen eius?

IX. Quod est commodum illud, et quinam usus, etc.? 

Operatur secundum corpus, spiritum et animam, in corpus spiritum et animam, Mundi utriusque catholice omnia. Et hoc, proiectionis usu; quae nil aliud, quam Lapidis, Mundo utrique, artificialis applicatio. Vsus eius quoque triunus, quia diuinus, Micro et Macrocosmicus: physice, physicomedice, etc. ut supra. Vide figuram quartam.

X. Potestne Lapis Philosophorum multiplicari? 

Tradunt sapientes, quod sic. In qualitate et in quantitate: Estque nil quam operis physicochemici, catholici, cum Lapide glorificato ante fermentationem, in Azoth iterum soluto, per regimen secundum, reiteratio; Quoque saepius reiteratur, eo citius et perfectius, opus absoluitur: idque sic in infinitum.

Corollaria, Colophonis loco addita, duo: 

1. Expensae operis huius totius, ad fermentationem usque completi (uictu et amictu exceptis) ad summum non excedunt ualorem 30 talerorum: sciens loquor, a sciente fraterne edoctus. Erant secus statuentes.

2. Quemadmodum bonorum mundanorum pars decima solet impendi Deo, in causis piis; nouem uero usui mundano: ita, in contrario, Theosophum decet, decimam dumtaxat Lapidis huius partem, usibus impendere munandis, nouem uero reliquas soli Deo, in proximo, egeno. Quod eleemosynarii Dei, in hospitali hoc magno, est proprium. Sigillum naturae et artis, simplicitas.

Dixi. 

Henricus Khunrath Lips. Theosophiae amator, et Medicinae Doctor, Dei gratia, inuentor, Paullus uander Doort [Paulus vander Doort], Antverpien, scalpsit, Hamburgi, Anno a Christo nato 1595. Mense Iulio.
 

Notes

[1] Cf. Tac. Ann. 15.12. 

[2] Tetragammon. 

[3] Editions of 1595 and 1653: terreo

[4] Cf. Verg. Aen. 1.26. 

Department of Special Collections main desk: 608/262-3243
Comments or questions to: Exhibits
© 1999, 2000 by the Board of Regents of the University of Wisconsin System
Special Collections Department, Memorial Library, University of Wisconsin-Madison
728 State Street, Madison, WI 53706-1494
Last updated 28 September 2000
http://specialcollections.library.wisc.edu/khunrath/hermdis.html

FAIR USE NOTICE: This page contains copyrighted material the use of which has not been specifically authorized by the copyright owner. Pegasus Research Consortium distributes this material without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. We believe this constitutes a fair use of any such copyrighted material as provided for in 17 U.S.C § 107. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond fair use, you must obtain permission from the copyright owner.
~ MENU ~

 

Webpages  © 2001-2015
Blue Knight Productions